ZapDog

Voer voor Baasjes

Met een Belgische Hond op Europese Vakantie

berlin_dog.jpgDe vakantie periode is aangebroken! Iedereen kijkt uit naar een paar plezierige en aangename weken, mét hond. We raden je aan de hond naar een goede kennel te brengen wanneer je in het land van bestemming té weinig tijd voor hem kan vrijmaken. Indien de omstandigheden niet echt hondvriendelijk zijn (té krappe hotelkamer, té lange vlucht/autoreistijd, té warm, …) kan je best overwegen een paar weekjes afscheid te nemen van je pup. Het ZapDog artikel “5 Tips: Je hond voor het eerste naar de Kennel” helpt je op weg.

Wanneer je hond wel mee op reis kan, overloop je best volgend lijstje voor vertrek. De EU lidstaten zien immers erg streng toe op het naleven van identificatie en vaccinatie van huisdieren. 

Identificatie
Onder identificatie wordt een leesbare microchip of een duidelijk leesbare tatoeage verstaan. De tatoeage wordt als overgangsmaatregel nog aanvaard tot 3 juli 2011. Vanaf die datum zijn enkel nog microchips toegestaan. De microchip moet voldoen aan ISO-norm 11784 of aan bijlage A van ISO-norm 11785. Indien dit niet het geval is, moet de verantwoordelijke zelf een leestoestel verstrekken bij elke controle.
Voor honden geldt bijkomend (Belgische wetgeving) dat elke identificatie dient gepaard te gaan met een registratie in de databank van de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden, zelfs indien de hond geboren werd vóór 1 september 1998, ingangsdatum van de identificatie- en registratieverplichting. Een registratie kost €12.39 aan de dierenarts, die vanzelfsprekend zijn kosten doorrekent. Lees ook ons artikel “Micro-(Ge)Chip(ped): van Levensbelang”.

vaccins.jpgRabiësvaccinatie
Alle honden, katten en fretten die een grens overgaan, moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës.
Voorafgaandelijk aan de vaccinatie dienen deze dieren geïdentificeerd te zijn.

 • Een primovaccinatie voor rabiës is pas geldig na 21 dagen.
 • Een herhalingsenting buiten de geldigheidsperiode zoals bepaald door de fabrikant in de bijsluiter wordt beschouwd als primovaccinatie.
 • Een herhalingsenting binnen de geldigheidsperiode zoals bepaald door de fabrikant in de bijsluiter is meteen geldig, op voorwaarde dat dit kan gestaafd worden door de nodige documenten (vorige enting vermeld in Europees paspoort of op vaccinatiecertificaat).
 • De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies op de bijsluiter van de fabrikant.

Europees paspoort voor gezelschapsdieren
Het Europees dierenpaspoort wordt alleen via de dierenarts uitgegeven. Die moet ervoor betalen, dus het zal niet gratis kunnen zijn (zoals vaak wel het geval was met de door de vaccinleveranciers geleverde entingboekjes). Neem contact met uw dierenarts om de prijs te vragen. Dit paspoort is een sanitair document, dat verplicht de hond, kat en fret moet vergezellen zodra hij een grens overschrijdt. Hierin worden volgende gegevens opgenomen:

 • De identificatie
 • De naam en het adres van de eigenaar
 • De rabiësvaccinatie
 • De overige vaccinaties
 • Gezondheidsattesten
 • Uitslagen van titerbepalingen van rabiësantistoffen
 • Gegevens over de behandelingen tegen teken en echinococcus

Telkens iets ingevuld wordt in het paspoort, dient de erkende dierenarts de identificatie te controleren!

Bijzondere bepalingen voor Zweden, Malta, Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk
Tot en met 2009 mogen Malta, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk strengere eisen opleggen. Deze periode kan worden verlengd. Raadpleeg je dierenarts voor bijkomende informatie.

Sancties
Grenscontroles binnen de Europese Unie bestaan al lang niet meer. Wegcontroles en controles tijdens de wandeling kunnen natuurlijk altijd. De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat waar de controle uitgevoerd wordt, heeft meerdere opties:

 • het dier terugzenden naar het land van oorsprong

 • het dier onder officieel toezicht plaatsen gedurende een periode nodig om aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen, op kosten van de eigenaar;

 • als bovenvermelde oplossingen niet mogelijk zijn, het dier afmaken.

Huh, ‘afmaken’? Best alles op orde brengen, lijkt ons zo …

Bron: Savab

Advertisements

1 Comment»

  Met de Hond op het Strand in Frankrijk « ZapDog wrote @

[…] het ZapDog artikel ‘Met een Belgische Hond op Europese Vakantie’ voor verdere administratieve […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: