ZapDog

Voer voor Baasjes

5.837 Belgische Asiel Honden Geëuthanaseerd in 2006

euthanasie_hond.jpgEen recent persbericht van de Federale Overheids Dienst Volks Gezondheid stelt de overbevolking van de asielen op scherp: uit cijfers van de dienst Dieren Welzijn blijkt dat het afgelopen jaar in de asielen van ons land ongeveer 70000 honden en katten zijn opgevangen. 

In 2006 vonden 73464 honden en katten onderdak in een asiel. Dit betekent een lichte daling in het aantal opgevangen dieren in vergelijking met 2005. Maar de cijfers blijven onaanvaardbaar hoog en de opvangcentra kunnen de grote instroom aan dieren nauwelijks verwerken.

Een greep uit de cijfers van 2006:

  • 37 636 honden kwamen terecht in een asiel. In 2005 waren dat er 39 176. Een ietwat positieve evolutie, het dient genoteerd.
  • 20998 dieren moesten worden geëuthanaseerd:  5 837 honden en 15 161 katten
  • Het aandeel honden en katten dat een nieuw baasje vond is lichtjes gestegen: van 41,8% naar 44,6% van de katten en van 51% naar 51,5% van de honden.

De Dierenwelzijnsinspectie zal net zoals vorige zomer een controleactie houden voor de identificatie van honden. Via de verplichte chip of tatoeage van een hond kan zijn eigenaar opgespoord worden. Het dumpen van dieren langs de weg wordt hierdoor veel moeilijker.

Advertisements

1 Comment»

  TOM wrote @

MEN HOND MOET WEG IS ER PLAATS BIJ JULLIE IK BEN ANDERS MEN HUIS KWIJT EN DAT WIL IK NIET HET IS EEN SCHIPPERKEN MEISJE ZWART ACHT MAAND ; HOEVEEL KOST DAT VOOR EEN AZIEL


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: